જુનાગઢ મહાનગર પાલિકા દ્વારા ભરતી | સીધી ભરતી અંગેની જાહેરાત 2024

Written by TARSENG THAKOR

Updated on:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Group Join Now

જુનાગઢ મહાનગર પાલિકા દ્વારા ભરતી | સીધી ભરતી અંગેની જાહેરાત 2024

પોસ્ટ

ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડન્ટ વર્ગ – 3

જગ્યા :-3
લાયકાત :- ગ્રેજ્યુએટ
પગાર :-31,340/-

આસી. લીગલ ઓફિસર અને લેબર ઓફિસર

જગ્યા :-2
લાયકાત :- ગ્રેજ્યુએટ અથવા LLB
પગાર :-31,340/-

સેનીમેશન સુપ્રિટેન્ડન્ટ

જગ્યા :-2
લાયકાત :-પર્યાવરણ એંજિનિયર ગ્રેજ્યુએટ
પગાર :-31,340/-

સબ એકાઉન્ટન્ટ (ટ્રેઝરર)

જગ્યા :-4
લાયકાત :-ગ્રેજ્યુએટ (B.Com)
પગાર :-19,950/-

કેમિસ્ટ

જગ્યા :-2
લાયકાત :-B.Sc (કેમિસ્ટ્રી)
પગાર :-19,950/-

સિનિયર ક્લાર્ક

જગ્યા :-9
લાયકાત :-ગ્રેજ્યુએટ
પગાર :-19,950/-

જુનિયર ક્લાર્ક

જગ્યા :-22
લાયકાત :-ગ્રેજ્યુએટ
પગાર :-19,950/-
કુલ જગ્યા :- 44

ફોર્મ પ્રોસેસ : ઓનલાઈન

 • ફોર્મ શરૂ તા. : 14/03/2024
 • ફોર્મ છેલ્લી તા. : 03/04/2024

ચલણ

 • જનરલ માટે : 600/-
 • અન્ય માટે : 300/-
 • ભરતી અંગેની ફૂલ નોટિફિકેશન

ફોર્મ માટે જરૂરી ડોકયુમેન્ટ

 • ફોટો/સહી
 • આધાર કાર્ડ
 • LC
 • જાતિનો દાખલો (લાગુ પડે તે)
 • નોનક્રિમિલેયર સર્ટિ (ફક્ત OBC માટે)
 • EWS સર્ટિ (10% અનામત વર્ગ માટે)
 • લાયકાત પ્રમાણેની તમામ માર્કશીટ
 • મોબાઈલ નંબર
 • ઈમેઈલ ID
 • ફોર્મ ભરવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક ઓપન કરો :-

રજીસ્ટ્રેશન માટે

લૉગિન માટે

Read More:-

1 thought on “જુનાગઢ મહાનગર પાલિકા દ્વારા ભરતી | સીધી ભરતી અંગેની જાહેરાત 2024”

Leave a Comment