10 પાસ માટે પરીક્ષા વગર ડ્રાઈવર ની સીધી ભરતી | GVK (EMRI) ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ દ્વારા ભરતી…

Written by TARSENG THAKOR

Published on:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Group Join Now

GVK EMRI 108 Bharti 2023 : જો તમે નોકરી શોધી રહ્યા છો, અથવા કોઈને જાણો છો, તો અહીં કેટલાક સારા સમાચાર છે: Emory Green Health Services એ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવામાં સીધી ભરતી માટે એક ભરતી સૂચના બહાર પાડી છે. આ ભરતી માટે કોઈ પરીક્ષાની જરૂર નથી, તેથી બધી વિગતો જાણવા આગળ વાંચો અને આ માહિતી અન્ય લોકો સાથે શેર કરો.

GVK (EMRI) ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ દ્વારા મેડિકલ ઓફિસર ની ભરતી…

પોસ્ટ : મેડિકલ ઓફિસર
લાયકાત : MBBS/BHMS
ભરતી : ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા
અનુભવ :અનુભવી/બિન અનુભવી
ઇન્ટરવ્યુ તા. : 21/08/2023
ઇન્ટરવ્યુ સમય : સવારે 10:00 થી બપોરે 02:00 સુધી

મુલાકાતની તારીખ અને સ્થળ:

આ ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુ તારીખ 22/08/2023 છે, સવારે 10:00 થી બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી. ઉમેદવારોએ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અને તેમની નકલો સાથે તેમના નજીકના સ્થળ પર હાજર રહેવું આવશ્યક છે. ઇન્ટરવ્યુના તમામ સ્થળોની વિગતો નીચે આપેલ છે.

 • અમદાવાદ
 • સુરત
 • વડોદરા
 • પંચમહાલ
 • વલસાડ
 • જુનાગઢ
 • સાબરકાંઠા
 • મહેસાણા

EMRI 108 ઈમરજન્સી દ્વારા ડ્રાઈવર માટે ભરતી…

સંસ્થાનું નામએમરી ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસીઝ (Emory Green Health Services)
પોસ્ટ :- ડ્રાઈવર
લાયકાત :- 10 પાસ
વયમર્યાદા :-25 થી 35 વર્ષ
અનુભવ :-5 વર્ષ ડ્રાઇવિંગ નો અનુભવ
નોકરીનું સ્થળગુજરાત (Gujarat)
ભરતી :- ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા
ઇન્ટરવ્યુ તા. :-22/08/2023
ઇન્ટરવ્યુ સમય :- સવારે 10:00 વાગ્યા થી 12:00 વાગ્યા સુધી…
Official Website ની લિંકhttps://www.emri.in/

GVK EMRI 108 Bharti માટે પસંદગી પ્રક્રિયા:

આ ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન ફોર્મ ભરવાની જરૂર નથી. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ નિર્ધારિત તારીખે રૂબરૂ મુલાકાતમાં હાજર રહેવું આવશ્યક છે.

મુલાકાતની તારીખ અને સ્થળ:

આ ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુ તારીખ 22/08/2023 છે, સવારે 10:00 થી બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી. ઉમેદવારોએ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અને તેમની નકલો સાથે તેમના નજીકના સ્થળ પર હાજર રહેવું આવશ્યક છે. ઇન્ટરવ્યુના તમામ સ્થળોની વિગતો નીચે આપેલ છે.

 • પચમહાલ
 • તાપી
 • વલસાડ
 • મોરબી

આ પણ વાંચો:-

હાલમાં ચાલી રહેલી મોટી ભરતી વિષે વધુ માહિતી મેળવો :-

EMRI 108 ઈમરજન્સી દ્વારા ડ્રાઈવર માટે ભરતી…
EMRI 108 ઈમરજન્સી દ્વારા ડ્રાઈવર માટે ભરતી…
GVK (EMRI) ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ દ્વારા મેડિકલ ઓફિસર ની ભરતી...
GVK (EMRI) ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ દ્વારા મેડિકલ ઓફિસર ની ભરતી…

Leave a Comment